top of page
1_STARA_BOLNICA.jpeg

STARA BOLNICA

Prva moderna bolnica u Dubrovniku sagrađena je za vrijeme austrijske uprave prema nacrtima njemačkog arhitekta Kune Waidmanna. Njegova dvogodišnja gradnja dovršena je krajem lipnja 1888. Sastojala se od dva bolnička krila s ukupno 100 kreveta i središnje upravne zgrade. Građena je kamenom dovezenim brodom s Korčule, a za tu je priliku s morske strane građevine izgrađen mali pristan. Služila je kao glavna dubrovačka bolnica sve do osamdesetih godina prošlog stoljeća i izgradnje Novog medicinskog centra, odnosno današnje Opće bolnice, koja se nalazi podno Petke u Lapadu, na području Medareva. Danas je dio Sveučilišta u Dubrovniku, a prilikom posljednje obnove vraćen mu je izvorni izgled.

bottom of page