top of page

1 Pravila posjeta

(1) Posjetioci moraju slijediti upute nadzornog osoblja. Nadzorno osoblje ima pravo zatražiti predočenje važeće karte u bilo kojem trenutku.

(2) Uprava muzeja ima pravo fotografirati ili snimati prostor muzeja koji slučajno prikazuju posjetitelja u svrhu reprezentacije i reklamiranja. Snimke se mogu trajno pohraniti. Muzej posjeduje njihovo jedino pravo korištenja.

(3) U slučaju konkretne sumnje na krađu, muzejsko osoblje ima pravo provjeriti osumnjičenog posjetitelja. Muzejsko osoblje posebno je ovlašteno pretraživati ​​torbe posjetitelja. Muzejsko osoblje ovlašteno je pretraživati ​​vreće posjetitelja ako postoji konkretan uzrok, kao što je na primjer zvuk alarma alarma za krađu.

(4) Posjetitelji koji krše pravila o posjetiteljima mogu biti zatraženi da napuste prostor i da im se trajno zabrane budući posjeti.

 

2 Naknada

(1) Ulaznica se naplaćuje prema indeksu naknada koji je prikazan na šalteru.

 

3 Kodeks ponašanja

(1) Posjetitelj je dužan s svim izložbama i kolekcijskim predmetima postupati maksimalno pažljivo.

(2) Posjetioci se moraju ponašati tako da ne ometaju, ometaju ili ometaju druge posjetitelje (glasno pričanje,  pričanje na mobitel...). 

(3) Grupe s djecom i adolescentima - posebno školska nastava - smiju ući u muzej samo u pratnji svog odgovornog profesora ili pratitelja. Tijekom posjete, grupa će morati ostati zajedno.

(4) U izložbenim sobama nije dopušteno pušenje ili rukovanje plamenom, kao ni uzimanje hrane i pića. Životinje nisu dozvoljene u izložbi. Izuzeci su službeni psi i psi vodiči s potvrdom navedenom na šalteru.

 

4 Odgovornost

(1) Posjet muzeja na vlastiti je rizik. Muzej, kao ni njegovo osoblje i pomoćnici ni pod kojim okolnostima ne snose štetu za bilo kakvu štetu ili gubitak imovine, osim ako nisu  prouzročeni namjerno ili zbog velike nepažnje.

(2) Nepouzdanost prema odredbi (1) vidljiva je očitim referencama u ulaznom području

5 Odgovornost posjetitelja

(1) Posjetitelji su odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu s njihove strane. Pravni zastupnici odgovorni su od strane ravnatelja za nastalu štetu. Roditelji su posebno odgovorni za svoju djecu.

 

6 Nagrada 

(1) U slučaju krađe ili namjernog oštećenja stvari, rukovodstvo muzeja obećava nagradu u iznosu do 100 eura za svaku naznaku koja vodi uspješnom procesuiranju počinitelja.

 

7 Video nadzor

(1) Čitavim muzejem upravlja se video sustavom radi zaštite eksponata, posebno od oštećenja i krađe.

(2) Ovime stečene slikovne datoteke koriste se isključivo u autonomnom sustavu Muzeja crvene povijesti i ne šalju se nikome drugom. U slučaju kaznenog djela ti će se slikovni dosjei proslijediti nadležnom tijelu za provođenje zakona.

 

8 Izgubljeni predmeti

(1) Svi predmeti pronađeni u prostorijama muzeja moraju se odmah predati u blagajni.

 

9 Stupanje na snagu

(1) Pravila za posjetitelje i korištenje stupaju na snagu 27. veljače 2020. Indeks naknada dio je pravila o posjetiteljima.

bottom of page